न्यु पोखरा लज – लेकसाइड, पोखरा

 

लेकसाइड पोखरामा बस्नको लागि सुन्दर शान्ता र पारिवारिक बतावरणमा संचालित होटल न्यु पोखरा लज मा यहाँहरुलाई स्वागत छ । कोठा को भाड़ा रु १००० बाट रु ४००० सम्म पर्दछ। अधिक जानकारी को लागि अंग्रेजी मा लेखिएको पेज हरु हेर्नु होला। साथै ईमेल र फ़ोन बाट पानी जानकारी तथा बुकिंग गर्न सकिन्छ।

Slider

 

बिदेशी पाहुनाले न्यु पोखरा लज – लेकसाइड, पोखरा को बारेमा गूगल मा र ट्रीपएडवाइजारमा लेखेको कुरा हरु यहाँ हेरन र पढ़न अनुरोध गर्दछु.

फ़ोन नंबर ०६१-४६४९९० तथा ९८४६१०७८६६

ईमेल – पोखरालज@जीमेल.कॉम pokharalodge@gmail.com

पोखरा लजको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/pokharalodge

न्यु पोखरा लज, लेकसाइड, पोखरा, होटल, new pokhara lodge

न्युपोखरा लज – लेकसाइड, पोखराको सुन्दर बगैचा ।

Translate »